Ostoskori:

Ostoskori tyhjä    0 €

Ostoskorissa ei ole tuotteita.

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:
MTV Oy
Leijonakauppa / Rekisteriasiat
Ilmalantori 2
00240 Helsinki

Rekisterin nimi:
Leijonakaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja MTV:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely Leijonakauppaan liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, ja asiakasviestintään.

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteri sisältää maksimissaan seuraavat tiedot asiakkaista:

  • Yhteystiedot (nimi, yhteystiedot (osoite) yhteydenottoa varten)
  • Tunnistustiedot (salasana/käyttäjätunnus)
  • Asiakkaan syntymäaika
  • Asiakkaan ostohistoria

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet:
Tietolähteenä ovat verkkopalvelun asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot. Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttaminen MTV:n ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus.

Tietojen poistaminen:
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. MTV:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein kuten kryptauksin huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.

Kielto-oikeus:
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Insolo Verkkokauppa